Erfaren Arbetsledare inom Mark och Anläggning

Om du brinner för Mark och Anläggning är JE Mark rätt för dig.
Scroll to content

Bild JE Mark.png 

Har du erfarenhet av att arbeta som arbetsledare inom Mark och anläggning och vill ta nästa steg i karriären? Vill du ha ett utvecklande och roligt arbete i ett företag med bra villkor och goda utvecklingsmöjligheter? Då kan detta vara en tjänst för dig! 

Om tjänsten

Du kommer arbeta med projekt för Mark och anläggning i Stockholm. Tillsammans med platschefen kommer du ansvara för att projekt bedrivs utefter uppsatta mål och riktlinjer för nöjd kund, lönsamhet, produktivitet, hållbar utveckling, kvalitet samt arbetsmiljö och säkerhet. 

Ansvar.

Arbetsledaren planerar, leder och fördelar arbetet inom av produktionschefen tilldelat område enligt:

 • Gällande lagstiftning.
 • JE Marks affärsidé och fastställda policys.
 • JE Marks verksamhetsledningssystem.
 • Kundernas krav och förväntningar.
 • Affärsplanen och riktlinjer från överordnade chefer.

 

I detta ansvar ingår bl a:

 • Personalansvar för tilldelat område i projektet.
 • Bistå produktionschefen i ledningen och planeringen av produktionen
 • Att ansvara över tilldelat ansvarsområde som löper över året.
 • Delegerat arbetsmiljöansvar för tilldelat område i projekt.
 • Ansvar för miljö- och kvalitetsarbetet för tilldelat område i projekt.
 • Ansvar att produktionen genomförs enligt kontraktshandlingarna.
 • Ansvar att dagböcker blir ifyllda och att ÄTA-aviseringar m m kommer produktionschef och entreprenadingenjör tillhanda.
 • Följa upp och stämma av produktionskalkyler och planer tillsammans med produktionschefen och entreprenadingenjör
 • Kontrollera materielleveranser och tidrapporter.
 • Tillämpning av fastställda krav och handlingsprogram.
 • Avrop och styrning av UE och inhyrda resurser.
 • Inköp av mtrl <25 000:-. Större inköp skall ske i samråd med Produktionschef/kalkylchef/VD
 • Uppmuntra till kreativitet, nytänkande och utveckling av underställd personal samt bidra till att företaget utvecklas i en positiv riktning.
 • Att ansvara över tilldelat ansvarsområde som löper över året (Ex maskinansvar, fordonsansvar, lageransvar etc).

 

Befogenheter.

Arbetsledaren har befogenhet att inom ramen för av närmaste chef tilldelade befogenheter för projektet fatta beslut och vidta åtgärder om:

 

 • Ledningen av produktionen inom sitt ansvarsområde enligt fastställda planer
 • Arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsfrågor i samråd med produktionschefen.
 • Att erforderliga resurser finns tillgängliga (personal, ekonomiska medel, teknisk utrustning, tid) i samråd med produktionschefen.
 • Frågor som rör löpande arbete för tilldelat område i projektet.
 • Överenskomma med beställare och initiera ÄTA-arbeten som värderas under ett gränsbelopp ( ett halvt PBB = 23700:-)

 

 

Kompetens.

Arbetsledaren skall ha erforderlig kompetens som motsvarar tilldelat ansvar och befogenheter.

Arbetsledare skall ha yrkesbevis som anläggningsarbetare och erfarenhet (minst 2 år) från tjänst som förman inom anläggningsprojekt alternativt examen från gymnasieskolans bygg och anläggningslinje och/eller yrkesutbildning syftande mot arbetsledning/platschef alternativt högskoleutbildning mot byggnadsingenjör eller civilingenjör eller motsvarande utbildning. Arbetsledaren skall vara väl vitsordad och ha erfarenhet från att arbeta i förtroendeposition till en beställare mot överenskomna mål utan detaljerade beställaranvisningar.

 

Övriga kompetenskrav:

God datavana, förståelse för kontraktsadministration samt entreprenadjuridik, kunna självständigt leda och fördela arbeten inom eget projekt, förmåga att följa budget samt kunna stödja närmast chef vid upprättandet, samt stämma av prognoser. Kunna skapa rapporter och göra tekniska bedömningar av olika arbeten i entreprenad, tala och skriva obehindrat på svenska.

Körkort B är ett krav.

Vad kan företaget erbjuda dig? 

Vi erbjuder ett utvecklande, roligt och stimulerande arbete, där du får stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka. Det finns goda utvecklingsmöjligheter om du vill klättra i karriären.

Känner du att det här skulle vara en rolig och passande tjänst för dig ser vi varmt fram emot din ansökan snarast möjligt! I denna rekrytering samarbetar JE Mark med Rekrytering Stockholm som besvarar dina frågor och behandlar din ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan! 

Rekrytering Stockholm Byrå AB är ett av landets mest erfarna rekryteringsbyrå idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryteringslösningar och professionella processer.

Ledord för Rekrytering Stockholm Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT"


Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Arenavägen 41
121 77 Stockholm Vägbeskrivning info@rekryteringstockholm.com 08-505 68 726 Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor