facebook tracking
Entreprenadingenjör Bygg

Entreprenadingenjör Bygg

Som Entreprenadingenjör ställd mot stora projekt i detta populära bolag ansvarar du för tilldelade inköp och sammanställer prognoser i byggprojekt. För att lyckas i rollen behövs en förmåga att hålla i och ha en löpande god ekonomisk uppföljning på kostnader och tidsplan.

Du har en närvaro i projekten och håller vad du lovar. Framgångsfaktorn är att du har ett proaktiv beteende och gör träffsäkra prognoser som ligger till grund för budget och tidsplaner.  Mer om arbetsuppgifter enligt nedan:

  • Sammanställa prognoser, Medverka vid kalkylstartsmöten och vid kalkylgranskning, Hantera förfrågningar och anbud i samband med upprättande av produktionskalkylen.
  • Följa upp avvikelser och vara behjälplig vid regleringar med leverantörer och underentreprenörer.  
  • Upprätta den projektspecifika inköpsstrategin för projektering, genomföra inköpsmöten, samt upprätta inköpsplanen och administrativa arbetsuppgifter.
  • Genomföra leverantörsutvärderingar 
  • Projekteringsledning och Installationssamordning
  • Reglering av ändrings- och tilläggsarbeten
  • Uppföljning av projektplaner, budget och uppföljning
  • Ekonomiska avstämningar
  • Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete

 

Du trivs med att vara ute på byggena och vara närvarande i verksamheten. Du beskriver dig själv som en analytisk och noggrann person med ett tydligt mål i sikte. Du har god kunskap inom inköp och avtal, entreprenad juridik, byggteknik och ritningsläsning. Du tycker det är roligt med kostnadsuppföljning och kostnadsstyrning. 

Vi tror du har en ingenjörsutbildning och arbetat med byggprojekt i några år eller motsvarande erfarenhet. Du har en god uppfattning och erfarenhet av byggbranschen med relevant kunskap om myndighetskrav och lagar. Vidare har du kontraktsvana inom bygg vilket också är ett krav.

Detta är en spännande och utvecklande tjänst där du kommer vara en viktig kugge i bolagets fortsatta utveckling på orten och du får en viktig roll där du kan vara med och påverka och utveckla. 

Denna direktrekryteringsprocess handläggs av byggrekryteringsspecialister. Löner och förmåner diskuteras under intervjuprocessen.

Vi ser varmt fram emot din ansökan snarast möjligt!

 

Utmärkande för bolagets byggarbetsplatser är trivsel, struktur, ordning, miljö och inneha god tillgång till stödresurser såsom kalkyl, inköp, miljö och säkerhet. Ett byggprojekt är ett stort åtagande från både beställarens och utförarens sida. Målet är gemensamt – en byggnad som alla berörda parter ska vara nöjda med och stolta över. 

Organisationens uppdrag är att utveckla och bygga fastigheter där människor vill bo, arbeta och trivas i under lång tid framöver. Med kunskap om slutanvändarnas behov ska vi levererar bolaget högkvalitativa bygg- och utvecklingsprojekt som bidrar till att öka boendekvalitet, produktivitet och lönsamhet för kunden. 


Rekrytering Stockholm och Syd Byrå AB är ett av landets mest erfarna rekryteringsföretag idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen Business Tower och från NUVABS näringshus i Vetlanda.

Vi erbjuder Bolag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryteringslösningar och professionella processer.

RSBAB har kompetens inom rekrytering och bemanning sedan 1998 och har idag ett brett nätverk inom de flesta branscher. Samtliga våra konsulter har lång erfarenhet av rekrytering, person bedömning och affärsutveckling i ledande positioner inom olika branscher. Vi innehar och arbetar med de senaste processoptimeringarna och it systemen för att snabbast möjligast tillgodose kundens önskemål med process, kvalitetssäkring, avtal och garantier.  Vårt ledord i organisationen är "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT"

 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö


Malmö Vägbeskrivning

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor